Privacybeleid

Privacy Reglement​/A.V.G. C'est La Viv legt alleen gegevens van haar klanten vast, die noodzakelijk zijn om de bestelde sieraden te kunnen leveren. Ook kunnen deze gegevens gebruikt worden om contact op te nemen met de klant over de bestelling. Deze gegevens zijn enkel en alleen voor/door C'est la Viv toegankelijk. Niets is automatisch vooraf ingevuld. De klant vult zelf gegevens in zoals naam, adres, woonplaats, bankrekening, telefoonnummer en e-mailadres. C'est la Viv garandeert haar klanten, dat deze gegevens aan geen enkel individu of instelling worden doorgegeven, noch op verzoek noch vrijwillig, anders dan indien noodzakelijk met schriftelijke toestemming van de individuele klant vooraf. De persoonsgegevens blijven in principe zorgvuldig bewaard in het systeem. Iedere klant van C'est La Viv heeft het recht op inzage, correctie, verwijdering of meenemen van eigen gegevens (data portabiliteit). Ook bestaat het recht voor de klant om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Mocht er ooit onverhoopt sprake zijn van een data lek dan zal C'est La Viv onmiddellijk conform voorschrift (melden) handelen. Een verwerkers overeenkomst is conform voorschrift A.V.G. wetgeving schriftelijk overeengekomen tussen C'est La Viv en de web beheerder van C'est La